Redactie

Redactie

Voergeldcontract: wie helpt mij onderhandelen?

Bij het sluiten van een voergeldovereenkomst komt nog heel wat kijken. Want hoe bepaal je als kalverhouder hoe veel voergeld je kunt vragen? 

Wat is een voergeldcontract?

In Nederland is naar schatting 90% tot 95% van de witvleeskalverhouders gecontracteerd. Dit houdt in dat de kalverhouder een contractueel vastgestelde vergoeding ontvangt voor het verzorgen van de kalveren (arbeid), waarbij de kosten van mestafzet, energie, huisvesting en dergelijke voor rekening zijn van de kalverhouder. De contractgevers betalen de voerkosten en de gezondheidskosten. De kalveren zijn eigendom van de contractgever, waardoor de opbrengsten van de vette kalveren en de aankoopkosten van de nuchtere kalveren voor rekening komen van de contractgever”. Het gaat dus om meer dan alleen verhuren van kalverplaatsen. Verder gaat het bij kalverhouders vrijwel altijd om het hele bedrijf en niet ‘een deel van de kalverplaatsen’. Ook is de contractgever vaak een zogenaamde ‘integratie’.

Vragen die u kunt hebben over een voergeldcontract

Stel, u bent contractnemer en verhuurt een aantal kalverplaatsen. De laatste ronde van het voergeldcontract loopt al een tijdje; het wordt tijd om de vertegenwoordiger uit te nodigen om te komen praten over een nieuw contract. Een belangrijke gebeurtenis! Met het voergeldcontract legt u namelijk de inkomsten voor een langere periode vast.

Veel kalverhouders lopen in deze fase met vragen, zoals:

Betrouwbare informatie over voergeldcontracten

Maar bij wie kunt u terecht met uw vragen? Zijn uw familieleden en vrienden deskundig? Vertelt uw buurman kalverhouder de waarheid? Zijn de vertegenwoordigers objectief? Mijn advies: luister naar hun visies, maar probeer ook zélf betrouwbare informatie te verzamelen. En betrouwbare informatie is goed via Blinc te verkrijgen. Met Blinc geven wij uw inzicht in de hoogte van het voergeld, rekening houdend met betalingsrechten (toeslagrechten), leegstandsvergoeding en ruwvoervergoeding. En niet alleen inzicht in uw eigen cijfers, ook in die van uw collega kalverhouders*! Wat wilt u nog meer? “Nou," zegt u, “iemand die mij praktische tips geeft waarmee ik wat kan in de onderhandeling.” Als feedforwardcoach ben ik u graag van dienst!

Maak een afspraak

* Vergelijking met cijfers van zuivere kalverhouders die Blinc gebruiken. Cijfers zijn volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar naar individuele kalverhouders.